logo
Home Over ons Cursussen Aanmelden Contact Links

Home

Echocardiografie Cursussen Nederland
Cursusprogramma 2024-2025

Echocardiografie Cursussen Nederland organiseert sinds 1986 geaccrediteerde (bij)scholing op het gebied van echocardiografie voor cardiologen, cardiologen in opleiding en hartfunctielaboranten, anesthesiologen en intensivisten. Sedert 2009 worden alle cursussen in samenwerking met de Werkgroep Echocardiografie van de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) en met het CardioVasculair Onderwijs Instituut (CVOI), dus als CVOI cursus, georganiseerd. De cursussen zijn geaccrediteerd door de NVVC en door de Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten (SBHFL).

Echocardiografische richtlijnen in de praktijk: oefenen met experts

Echocardiografie is de meest gebruikte cardiologische beeldvormende techniek en nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen vereisen een regelmatige bij- en nascholing om uw kennis up-to-date te houden. De toenemende eisen die gesteld worden aan nascholing en certificering leiden ertoe, dat het examen echocardiografie zoals aangeboden door de European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) en het LOI steeds vaker worden afgelegd door zowel cardiologen (in opleiding) als door echolaboranten.
Gestimuleerd door het grote enthousiasme van de cursisten de afgelopen jaren, organiseren we in 2024 opnieuw 2 interactieve cursusdagen.
Deze beide cursusdagen zijn niet alleen een prima bij- en nascholing, maar ook een zeer goede voorbereiding voor het genoemde EACVI examen en voor het LOI examen. Door deelname zal uw slagingskans aanzienlijk stijgen. Maar ook als u geen examen wilt doen of dit al gedaan heeft, kunt u via deze cursusdagen op een efficiƫnte en unieke manier uw kennis van de echocardiografie opfrissen en bijspijkeren.

De data hiervoor vindt u hieronder. Deze cursussen zullen live worden gehouden. Indien noodzakelijk kan geswitcht worden naar een digitale cursus of een hybride variant. Hiermee hebben we inmiddels veel positieve ervaring opgedaan.

Topsprekers geven die dagen een praktijkgericht overzicht van vrijwel alle onderwerpen uit de transthoracale echocardiografie. Door case reports en/of korte voordrachten wordt een update gegeven van elk onderwerp, waarbij u tevens uw kennis kunt testen door middel van multiple choice vragen. De antwoorden worden door ervaren docenten toegelicht. De firma Vidiline zal weer zorgen voor een goed verloop van het stemmen.

De cursusdagen zullen geen kopie zijn van de vorige keer. Er wordt steeds zorg gedragen voor een vernieuwde inhoud van de voordrachten, aangepast aan de nieuwste richtlijnen.

Het is mogelijk om in te schrijven voor 1 van de cursusdagen (de programma's zijn zelfstandig), of te kiezen voor deelname aan beide dagen (bij gelijktijdige inschrijving tegen gereduceerd tarief).

De cursusdagen in 2024:

Cursusdag 1: vrijdag 15 november 2024
Haga Ziekenhuis, Den Haag.

Cursusdag 2: donderdag 24 november 2024
Meander Medisch Centrum, Amersfoort.

De programma’s van deze dagen vindt u hieronder. U kunt zich inschrijven via deze website.

De cursusdagen in 2025:

Deze data zijn nog niet bekend maar zullen waarschijnlijk weer in november zijn.

Deze cursusdagen werden door het CVOI en de SBHFL steeds geaccrediteerd met 6 punten per dag, accreditatie aanvraag voor dit jaar loopt.

P.G. Pieper, J.P. van Melle, programmaleiders


Basiscursus echocardiografie

Deze cursus wordt sinds 1986 jaarlijks, vaak meerdere keren per jaar gegeven. Sinds 2007 vindt de cursus plaats in het AMC. Het Concilium Cardiologicum heeft in 2006 besloten dat deze cursus verplicht moet worden gevolgd door arts-assistenten in opleiding tot cardioloog. Volgens afspraak met het Concilium wordt in deze cursus ook een duidelijke plaats gegeven aan congenitale hartafwijkingen.

In 2024 organiseren we twee live cursussen in het AMC van 25 t/m 28 maart en van 7 t/m 10 oktober, inclusief praktijkwerk. Deze cursussen zijn inmiddels volgeboekt. De daarop volgende cursus wordt gehouden in maart 2025.

Deze vierdaagse cursussen omvatten de hele basis van de echocardiografie. Er is ruime aandacht voor alle onderwerpen die relevant zijn voor de echocardiografie: technische aspecten, linker- en rechterkamerfunctie, klepafwijkingen, aorta, endocarditis en pericarditis, aangeboren hartafwijkingen en meer. Deze cursus is primair geschikt voor AIOS cardiologie en voor echolaboranten in het tweede deel van hun opleiding. Maar ook cardiologen die hun kennis willen opfrissen, en anesthesiologen, intensivisten, SEH artsen en thoraxchirurgen hebben baat bij het volgen van deze cursus.

Deze cursus is een basiscursus en daarom is in principe geen speciale voorbereiding vereist. Om optimaal te profiteren van de kennis die in deze cursussen wordt overgedragen is het wenselijk dat enige basiskennis en praktische ervaring met echocardiografie aanwezig is. Voor het programma zie deze website. Het te bestuderen cursusmateriaal bestaat uit de 4de druk van het boek 'Praktische echocardiografie' red Hamer/Pieper/van Melle/Bouma), (zie elders op deze website). Een exemplaar van dit boek is inbegrepen bij de cursusprijs en wordt voorafgaand aan de cursus toegestuurd.

De 59ste 4-daagse cursus vindt plaats van 25 t/m 28 maart 2024.

De 60ste 4-daagse cursus vindt plaats van 7 t/m 10 oktober 2024.

De 61ste 5-daagse cursus vindt plaats van 24 t/m 27 maart 2025.

Deze cursussen worden steeds door het CVOI en de SBHFL geaccrediteerd met 24 punten. Accreditatieaanvraag voor 2024 en 2025 loopt.

Het cursusprogramma vindt u op deze website bij 'cursussen'.

P.G. Pieper, J.P.M. Hamer, B.J. Bouma, D. Robbers-Visser, programmaleiders


Algemene voorwaarden

U kunt uw aanmelding gedurende de twee weken volgend op uw aanmelding annuleren zonder kosten. Bij latere annulering wordt voor de dagcursussen €35.- en voor de 5-daagse cursussen €50.- administratiekosten berekend. Bij annulering binnen 2 weken voor de cursus bent u het volledige bedrag verschuldigd. Als u bij de cursus niet komt opdagen bent u eveneens het volledige bedrag verschuldigd.

De cursussen vinden plaats in het AMC waar men gebruik maakt van echo-apparatuur van GE Healthcare Ultrasound.

Cursusprijs:

‘Richtlijnen in de cardiologie’: €275,- per cursusdag of voor beide dagen tegen gereduceerd tarief €520,- (het gereduceerde tarief geldt bij gelijktijdige inschrijving voor beide dagen).

‘Basiscursus echocardiografie’: €1300,- (inclusief cursusboek)


Lees verder...


home / over ons / cursussen / aanmelden / contact / links
All contents © copyright 2006 HidCom All rights reserved